Тагови

Таг: проектни активности

Дали може непрофитните субјекти да не плаќаат данок на добивка за проектните активности кои се спроведуваат во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации?

Дали може непрофитните субјекти да не плаќаат данок на добивка за проектните активности...