Тагови

Таг: работни часови

Дали е законски да се работи шест дена по 8 часа?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Колку денови годишен одмор ми следуваат доколку работам 40 часа неделно?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали во законот постојат 35 часа во работната недела?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали во тринаесетта плата се пресметуваат часовите работени на викенди и празници?

Одговара Мирјанка Алексевска од Министерството за труд и социјална...