Тагови

Таг: реки

Дали се казнуваат индустриските објекти кои испуштаат непрочистени отпадни води во реките и дали е доволно висока глобата?

Одговара Ана Петровска од Државниот инспекторат за животна...

Дали може да се спречи излевањето на тешки метали во реките?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...