Тагови

Таг: судии

Каде можам да пријавам корумпиран судија?

Одговара Мартин Сопранов од Институтот за човекови...

Дали во парнична постапка, врз основа на тужба за поделба на заеднички имот по развод, на судско рочиште мора да имам адвокат и дали сама можам да напишам одговор на тужба и сама да се појавам на суд со свое мислење, образложение, сведоци?

Одговара адвокатот Оливер Митев од Центарот за правни истражувања и...

Зошто судиите на Врховниот суд за своите грешки не одговараат пред никого?

Горица Наџинска од Центарот за правни истражувања и...

Зошто (судиите) толку долго одолговлекуваат со решавање на предметите?

...

Зошто судиите не судат правилно според доказите?

...

Дали судиите и богатите соработуваат на сметка на сиромашните луѓе?

...

Зошто политиката ги поставува судиите, а не квалитетот на луѓето што треба да бидат судии?

...