fbpx

Дали во парнична постапка, врз основа на тужба за поделба на заеднички имот по развод, на судско рочиште мора да имам адвокат и дали сама можам да напишам одговор на тужба и сама да се појавам на суд со свое мислење, образложение, сведоци?

Одговара адвокатот Оливер Митев од Центарот за правни истражувања и анализи