Тагови

Таг: адвокат

Дали е потребен адвокат во судска постапка за остарување надомест поради каснување од куче?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници....

Дали судија смее само до адвокатот на е-маил да достави покана за рочиште, а потоа и одлука?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали своерачно напишан тестамент без сведоци и присуство на адвокат и нотар е валиден?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади...

Дали адвокат го прекршил договорот доколку без најава не се појави на закажаното рочиште поради што предметот беше повлечен?

Одговара Теодора Ќосева Костадиновска од Македонското здружение на млади...

Каква е постапката за добивање адвокат по службена должност ако барателот веќе е во притвор?

Каква е постапката за добивање адвокат по службена должност ако барателот веќе е во...

Дали во парнична постапка, врз основа на тужба за поделба на заеднички имот по развод, на судско рочиште мора да имам адвокат и дали сама можам да напишам одговор на тужба и сама да се појавам на суд со свое мислење, образложение, сведоци?

Одговара адвокатот Оливер Митев од Центарот за правни истражувања и...