fbpx

Дали судија смее само до адвокатот на е-маил да достави покана за рочиште, а потоа и одлука?

Блокирана ми е сметката затоа што не бев на суд, чекајќи покана, но наместо покана добив блокирана сметка.

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници (МЗМП).