Тагови

Таг: задршки на плата

Дали различните задршки на плата влијаат врз износот на пензијата?

 Одговара Севиме Зекири...