fbpx

Дали различните задршки на плата влијаат врз износот на пензијата?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.