Тагови

Таг: износ на пензија

Дали различните задршки на плата влијаат врз износот на пензијата?

 Одговара Севиме Зекири...