Тагови

Таг: пензии

Дали лице со пријавено половина работно време ќе има реперкусии за пензијата?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Каде одат парите кои се плаќаат како придонес за вработување?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Колку стаж треба да има едно лице за да му следува инвалидска пензија?

Одговара Љубомир Андревски од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на...

Колку изнесува солидарната помош и по кој основ се исплаќа?

Одговара Ружица Фотиновска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република...

Дали следува семејна пензија ако починатото лице не е во пензија, а го исполнува условот за стаж?

Сопругот почина на 60 години и при пресметката на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување заради...

Кои се условите за докупување на стаж?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско...

Дали следува солидарна помош на лица со најниска пензија и колку изнесува задршката?

Одговара Анифе Метај од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на...

Како се пресметува пензија?

Одговара Љубомир Андревски од Фондот за пензиско и инвалидско...

Дали постои начин за предвремено пензионирање?

Ми недостасуваат две години до возраст до 62 години...