Тагови

Таг: пензии

Дали ми следува парична помош по смртта на сопружникот кој беше пензионер?

Дали ми следува парична помош бидејќи мажот ми почина? Каде да се обратам? Тој имаше пензија од 10.200...

На чија трансакциска сметка се префрла пензијата на починато лицe за деновите додека бил/a жив?

Одговара Ружица Фотиновска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на...

Дали внуците може да ја наследат пензијата од бабата или дедото?

Дали едно од моите деца би можело да ја наследи пензијата на дедото, односно да ја наследи пензијата на...

Дали по смртта на мајка ми и следува семејната пензија од татко ми на сестра ми која е со дијагноза?

Имам сестра со дијагноза F20 - шизофренија. Татко ми почина, сега мајка ми ја наследи пензијата. Дали по...

Дали лице со дијагноза по смртта на родителите може да ја наследи семејната пензија?

Одговара Виолета Јовевска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на...

Дали може пензијата што ја користел осигуреникот во моментот на смртта да се трансформира?

Брачниот другар пред да почине земал инвалидска пензија, по времено решение (2 години). Дали...

Дали во Законот за пензионирање има измени во однос на возраста за пензионирање?

Дали е исто заминување во пензија за жени на 62 години возраст? Дали може да се продолжи работењето после...

Што е солидарен фонд и како се исплаќа?

Одговара Билјана Јовановска од Фондот за пензиско и инвалидско...

Дали може да се докупи стаж?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско...