Тагови

Таг: пензии

Кога вдовецот има право на семејна пензија?

Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општите и посебни услови....

Кога вдовицата има право на семејна пензија?

Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општите и посебни услови....

Кои се општите услови за стекнување право на семејна пензија?

Само прашај открива кои се општите услови за стекнување право на семејна пензија, но и кои членови на...

Имав микро фирма на која бев основач и директор. Фирмата е избришана. Која е процедурата да добијам пензија?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско...

Како се остварува право на семејна пензија за дете инвалид?

Одговара Љубомир Андревски од Фондот за пензиско и инвалидско...

Дали ми следува семејна пензија ако двајцата родители ми се починати?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на...

Како до инвалидска пензија?

Кои документи треба да се достават за инвалидска пензија? Кој носи наод и мислење за инвалидност? Кој е рокот...

Имам заддршка на пензијата од 5 000 денари. Требаше да ми се исплатат 15 000, а добив само 10 000 денари. Каде да се обратам?

Одговара Љубомир Андревски од Фондот за пензиско и инвалидско...

Сметката ми е блокирана не можам да си ја земам пензијата. Немам средства за правна помош, како може да ми помогне државата?

Одговара Александар Видиновски од Министерството за...