fbpx

Како се пресметува пензија?

Одговара Љубомир Андревски од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.