fbpx

Дали следува семејна пензија ако починатото лице не е во пензија, а го исполнува условот за стаж?

Сопругот почина на 60 години и при пресметката на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување заради добивање на наследна пензија му беше пресметана прво како инвалидска пензија заради ненаполнети 64 години, а после тоа како наследна. Дали после 4 години од настанувањето на смртта можам да барам промена во пресметката на пензијата?

Одговара Билјана Стојанова од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија