Тагови

Таг: наследување

Дали следува семејна пензија ако починатото лице не е во пензија, а го исполнува условот за стаж?

Сопругот почина на 60 години и при пресметката на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување заради...

Во кои случаи наследникот нема право на наследство иако починатиот не оставил тестамент?

Одговара Бојан Трпевски од Македонското здружение на млади правници...

Дали имот по смртта на родителите може да припадне само на едното дете?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади правници...

Дали внуците може да ја наследат пензијата од бабата или дедото?

Дали едно од моите деца би можело да ја наследи пензијата на дедото, односно да ја наследи пензијата на...

Дали по смртта на мајка ми и следува семејната пензија од татко ми на сестра ми која е со дијагноза?

Имам сестра со дијагноза F20 - шизофренија. Татко ми почина, сега мајка ми ја наследи пензијата. Дали по...

Дали лице со дијагноза по смртта на родителите може да ја наследи семејната пензија?

Одговара Виолета Јовевска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на...

Дали за куќа која не е легализирана треба да се поднесе оставинска постапка?

Одговара Бојана Божиновска Силјановска од Македонското здружение на млади...

Колку време по смртта на лицето може да се отвори тестаментот?

Одговара Игор Стојчевски од Македонското здружение на млади...

Кој суд ги работи предметите за оставинска постапка?

Одговара Бојана Божиновска Силјановска од Македонското здружение на млади...