fbpx

Дали може да се наследи пензијата од вонбрачниот партнер?

Не сме во брак со партнерот, но живееме заедно повеќе од 10 години. Дали може да ја наследам неговата пензија?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.