Тагови

Таг: семејна пензија

Дали следува семејна пензија ако починатото лице не е во пензија, а го исполнува условот за стаж?

Сопругот почина на 60 години и при пресметката на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување заради...

Дали внуците може да ја наследат пензијата од бабата или дедото?

Дали едно од моите деца би можело да ја наследи пензијата на дедото, односно да ја наследи пензијата на...

Дали по смртта на мајка ми и следува семејната пензија од татко ми на сестра ми која е со дијагноза?

Имам сестра со дијагноза F20 - шизофренија. Татко ми почина, сега мајка ми ја наследи пензијата. Дали по...

Дали лице со дијагноза по смртта на родителите може да ја наследи семејната пензија?

Одговара Виолета Јовевска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на...

Кога вдовецот има право на семејна пензија?

Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општите и посебни услови....

Кога вдовицата има право на семејна пензија?

Членовите на семејството стекнуваат право на семејна пензија по исполнување на општите и посебни услови....

Кои се општите услови за стекнување право на семејна пензија?

Само прашај открива кои се општите услови за стекнување право на семејна пензија, но и кои членови на...

Како се остварува право на семејна пензија за дете инвалид?

Одговара Љубомир Андревски од Фондот за пензиско и инвалидско...

Дали ми следува семејна пензија ако двајцата родители ми се починати?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на...