fbpx

Ако осигуреникот е преженет дали пензијата ќе ја добие сегашната жена или децата од претходниот брак?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.