Тагови

Таг: пензија

Колку е тежок патот до инвалидска пензија?

Кога животот неочекувано ќе тргне во удолница, системот би требало да биде столб за стабилност, но наместо...

Дали во случај на смрт на едниот брачен другар, другиот може да ја замени својата со неговата пензија?

 Одговара Севиме Зекири од...

Како се користи солидарниот фонд по смртта на пензионерот?

 Одговара Севиме Зекири од...

Дали во случај на смрт на корисник на пензија ПИОМ е известен по службена должност?

 Одговара Севиме Зекири од Фондот...

Кој ден се плаќа како празник ако работите во недела на 23 октомври или во понеделник на 24 октомври?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Дали постои начин работодавачите да го избегнат давањето отпремнина при одење во редовна пензија?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Колку години треба да наполнам за да ми следува надомест за технолошки вишок до пензија?

Имам 60 години и 20 години стаж. Користев 4 месеци технолошки, потоа во истата фирма бев вработен уште пет...

Дали ми следува инвалидска пензија како основач на фирма со 25 проценти удел?

Одговара Ангела Шумкоска од Македонското здружение на млади...

Кои се условите за добивање на инвалидска пензија?

Одговара д-р. Мице Бошковски од Комисијата за оцена на работна...