Тагови

Таг: стаж

Дали додатокот за стаж влегува во платата?

Одговара Љуљзим Фаризи од Државниот инспекторат за...

Каде да се обратам доколку ми недостасуваат години на стаж во прегледот на регистрирани податоци?

Одговараат од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на...

Каде да се обратиме за неплатен стаж? Како може да ни помогне трудовата инспекција?

Одговара Оливера Лазаревска од Државниот инспекторат за...

Дали на лице кое е технолошки вишок тие три години под АВРМ му влегуваат во работниот стаж?

Одговара Бојана Стевческа од Агенцијата за вработување на Република Северна...

Колку стаж треба да има едно лице за да му следува инвалидска пензија?

Одговара Љубомир Андревски од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на...

Дали следува семејна пензија ако починатото лице не е во пензија, а го исполнува условот за стаж?

Сопругот почина на 60 години и при пресметката на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување заради...

Кои се условите за докупување на стаж?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско...

Дали може да се докупи стаж?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско...

Дали може да се извади дупликат работна книшка и каде?

Одговара Бојана Стевчевска од Агенцијата за вработување на Република Северна...