fbpx

Работев во фирма и пет години не ми е платено пензиско осигурување. Дали можам сам да си платам?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.

Доколку работодавачот не му платил пензиско и инвалидско осигурување на работникот, тој има право со докуп на стаж да си ги плати придонесите од пензиско и инвалидско осигурување.