fbpx

Дали согласно член 112 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување на лице со церебрална парализа му следува пензија?

Имам 59 години и 25 години работен стаж. Вработен сум и имам церебрална парализа од раѓање. Дали имам право на пензија според член 112 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.