fbpx

Дали постои начин за предвремено пензионирање?

Ми недостасуваат две години до возраст до 62 години, а имам 22 години стаж. Дали постои начин за предвремено пензионирање и дали ќе имам помалa пензија?

Одговара Ружица Фотиновска од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија