fbpx

Кои се условите за трајна инвалидска пензија?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.