fbpx

Како се стекнува право на семејна пензија?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.