fbpx

Дали лице над 75 години кое живее во заедница со своите деца има право на социјална пензија?

Одговара Севиме Зекири од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија.

Лице кое има возраст од над 75 години и живее со своите деца има право на социјална пензија. Но, ова право е регулирано согласно Законот за социјална заштита. За ова прашање ќе се обратите во центрите за социјална работа, во општината каде што живеете.