fbpx

Каде може да проверам колку средства имам на мојата сметка во вториот пензиски столб?

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) www.mapas.mk тел. 02 3224 229.

Одговара Сузана Бошковска - Златаревска од КБ Прво Пензиско Друштво.