Тагови

Таг: заедница на сопственици

Каква е постапката за основање заедница на сопственици?

Како се основа заедница на сопственици? Кои документи се потребни? Дали треба прво да се избере претседател...