fbpx

Каква е постапката за основање заедница на сопственици?

Како се основа заедница на сопственици? Кои документи се потребни? Дали треба прво да се избере претседател на куќен совет, па да се регистрира заедница на сопственици? Само прашај ги има одговорите на овие прашања.