Тагови

Таг: загадување

Кој го испитува квалитетот на водата што ја пиеме?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Колку загадувањето влијае на биодиверзитетот?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Како завршува хемискиот отпад во Македонија?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Како ќе се реши проблемот со големата дива депонија кај Систина?

Одговара Ваљон Салиху од Град...

Кога ќе се промени печката за горење на медицински отпад на депонијата „Дрисла“?

Одговара Ваљон Салиху од Град...

Која институција е надлежна за одржување на мерните станици и дали се работи на обезбедување нови?

Одговара Ваљон Салиху од Град...

Какви чекори се преземаат за намалување на загадувањето?

Одговара Ваљон Салиху од Град...

Кој врши контрола колку загадуваат индустриските објекти?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...

Дали може да се спречи излевањето на тешки метали во реките?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...