fbpx

Имаме ниско ниво на писменост и општа култура

Имаме ниско ниво на писменост и општа култура

Постои негативен тренд на ниско ниво на писменост, на општа култура и на воспитание, што е тесно поврзано со општествениот живот. Влог на театарскиот режисер Милош Андоновски.

 

Имаме ниско ниво на писменост и општа култура
Watch the video

Постои негативен тренд на ниско ниво на писменост, на општа култура и на воспитание, што е тесно поврзано со општествениот живот. Влог на театарскиот режисер Милош Андоновски.