fbpx

Ќорвезироска: Јазикот не ни бил во полоша состојба

Ќорвезироска: Јазикот не ни бил во полоша состојба

Писателката Оливера Ќорвезироска вели дека состојбата со македонскиот јазик е загрижувачка. Според неа образованието сериозно потрфла со години. И пречат сеприсутните празнини во говорот, особено јавниот. Укажува дека е време сериозно да се посветиме на квалитетот на образованието.

Ќорвезироска: Јазикот не ни бил во полоша состојба
Watch the video

Писателката Оливера Ќорвезироска вели дека состојбата со македонскиот јазик е загрижувачка. Според неа образованието сериозно потрфла со години. И пречат сеприсутните празнини во говорот, особено јавниот. Укажува дека е време сериозно да се посветиме на квалитетот на образованието.