fbpx

Гласноста на студентите што го прекина шепотењето во Македонија

Гласноста на студентите што го прекина шепотењето во Македонија

Видеото е изработено како дел од емисијата 360 степени.

Погледни и #Прашај.

Гласноста на студентите што го прекина шепотењето во Македонија
Watch the video

Видеото е изработено како дел од емисијата 360 степени.

Погледни и #Прашај.