fbpx

Изработка на слајдкаст (слајдови + аудио) со Slideshare

Изработка на слајдкаст (слајдови + аудио) со Slideshare

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.

Изработка на слајдкаст (слајдови + аудио) со Slideshare
Watch the video

Видеото е изработено од граѓанската организација Метамофрозис и е првично објавено на www.metamorphosis.org.mk.