Тагови

Таг: индустриски објекти

Дали се казнуваат индустриските објекти кои испуштаат непрочистени отпадни води во реките и дали е доволно висока глобата?

Одговара Ана Петровска од Државниот инспекторат за животна...

Кој врши контрола колку загадуваат индустриските објекти?

Одговара Ана Петровска од Министерството за животна средина и просторно...