Тагови

Таг: издршка

Дали има законски утврден минимален износ за издршка на дете?

Одговара Весна Дишлијовска од Македонското здружение на млади...

Дали за издршка на дете постои застарување на побарувањето?

Одговара Наташа Станојевиќ од Центарот за социјална...

Дали со договор за издршка и своерачен тестамент на нотар може да ви го земат имотот?

Одговара Мирослав Драганов од Институтот за човекови...