fbpx

Тагови

Таг: надомест за смрт

dali na vraboten na opredeleno vo drzavna administracija mu sleduva nadomestok za smrt na roditel intro
Дали на вработен на определено во државна администрација му следува надоместок за смрт на родител?

 Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади...