fbpx

Дали на вработен на определено во државна администрација му следува надоместок за смрт на родител?

Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади правници.