Тагови

Таг: државна администрација

Дали на вработените во државна администрација им следува К-15?

 Одговара Весна Кочовска инспектор за труд во...

Дали на вработен на определено во државна администрација му следува надоместок за смрт на родител?

 Одговара Андријана Марковска од Македонското здружение на млади...