fbpx

Каде можат да се пожалат граѓаните за неажурност на државен службеник?

Одговара Џеннет Велиу од Министерството за информатичко општество и администрација.

Согласно член 77, став 1 од Законот за административни службеници, секој административен службеник, како и друго лице, имаат право да поднесат иницијатива за покренување дисциплинска постапка против административен службеник. Истата треба да биде образложена.