Тагови

Таг: пензионерски дом

Која е процедурата за добивање стан во дом за стари лица?

Одговара Љубен Вељановски од Фондот за пензиско и инвалидско...

Ако лицето е во дом за стари и неговата пензија оди таму, по смртта што ќе се случи со пензијата?

Одговара Билјана Стојанова, раководител на Филијала Скопје...