fbpx

Која е процедурата за добивање стан во дом за стари лица?

Одговара Љубен Вељановски од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување.