fbpx

Ако лицето е во дом за стари и неговата пензија оди таму, по смртта што ќе се случи со пензијата?

Одговара Билјана Стојанова, раководител на Филијала Скопје ПИОМ