Тагови

Таг: скратено работно време

Дали на лице со инвалидитет вработено со скратено работно време мора да му плаќа целосна плата?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Дали скратеното работно време се одредува за стално или може да биде прекинато?

Одговара д-р. Мице Бошковски од Комисијата за оцена на работна...

Кои права осигурениците ги остваруваат во Комисијата за оценка на работната способност?

Одговара д-р. Мице Бошковски од Комисијата за оцена на работна...

Дали имаат право да ми го земат одморот, бидејќи работев со скратено работно време?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Дали лице со намалена работна способност може да побара и промена на работното место и скратено работно време или само едното?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Дали работодавачот има ограничен рок да изготви решение за скратено работно време по препорака на инвалидско-пензиската комисија?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на...