Тагови

Таг: слободни денови

Имав смртен случај во семејството. Дали ми следуваат слободни денови надвор од годишниот одмор во ваков случај?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Колку слободни денови ми следуваат за свадба?

Одговара Маја Папатолевска од Министерството за труд и социјална...

Колку денови годишен одмор ми следуваат?

Одговара Златко Стојановски од Државниот инспекторат за...

Дали смее работодавачот во замена за дневница за работа на празник на работникот да му даде слободен ден?

Одговара Санела Доневска од Конфедерација на слободни синдикати на...