fbpx

Имав смртен случај во семејството. Дали ми следуваат слободни денови надвор од годишниот одмор во ваков случај?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд.