Тагови

Таг: годишен одмор

Имав смртен случај во семејството. Дали ми следуваат слободни денови надвор од годишниот одмор во ваков случај?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Дали по неплатен одмор може да се користи годишен одмор од следната година?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за труд....

Дали со договор на дело следува годишен одмор?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Дали на жена која е на породилно боледување после завршувањето на породилното и следува годишен одмор од таа година?

Одговара Оливера Лазаревска од Државниот инспекторат за...

Сѐ што треба да знаете за годишните одмори

После колку време работа ми следува одмор? Колку денови одмор ми следуваат? Дали може целиот одмор наеднаш да...

Дали ако сум на боледување работодавачот може да ми ја намали платата и да ми земе денови од одмор?

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Ако работодавачот го раскине договорот за вработување пред истиот да истече дали треба на вработениот да му исплати годишен одмор, теренски додаток, хранарина, додатоци за превоз и други надоместоци?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Дали имаат право да ми го одземат одморот бидејќи за време на пандемијата работев со скратено работно време, а земав плата во целосниот износ?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...

Ако во јануари 2021 година одам во пензија, дали и колку ми следува одмор за таа година?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална...