fbpx

Ако работодавачот го раскине договорот за вработување пред истиот да истече дали треба на вработениот да му исплати годишен одмор, теренски додаток, хранарина, додатоци за превоз и други надоместоци?

Одговара Мирјанка Алексовска од Министерството за труд и социјална политика.