Тагови

Таг: отказ

Дали при откажување на договор за вработување на вработениот му следува испратнина?

 И дали може да го...

Дали може работодавачот да го одјави работникот пред истекот на отказниот рок?

 Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Дали смеат да ме отпуштат додека сум на боледување?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Ако не може да се затвори фирма поради немање финансиски средства за исплата на доверителите дали може директорот да даде отказ и да се пријави во Агенцијата за вработување?

Одговара Весна Кочовска од Државниот инспекторат за...

Колку често се злоупотребува членот 82 од Законот за работни односи односно се користи прекршување на работен ред и дисциплина како изговор за отказ?

Одговара Даниела Стефановска од Државниот инспекторат за...

Колку време пред да ми даде отказ работодавецот е должен да ме извести?

Одговара Наташа Петковска од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Што да направам доколку работодавачот не ме одјави иако отказот е навремено најавен?

Одговара Ина Џугуманова од Хелсиншкиот комитет за човекови...

Колку време претходно треба да го информирам газдата за прекин на работен однос?

Одговара Јована Тренчевска од Државниот инспекторат за...

За прекин на работен однос колку време однапред треба да се информира газдата?

Одговара Маја Папатолевска од Министерството за труд и социјална...